การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่มเนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 29 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เรียนฟรี มีใบประกาศฯ บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร ”หลักการพื้นฐานของคุณธรรม”

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการบทเรี่ยนออนไลน์แบบเปิด

บางเขน
27 มีนาคม 2567
318
0
อบรม คอร์สเรียนภาษา รุ่นที่ 16

เปิดรับสมัครถึง 5 เมษายน 2567

บางเขน
4 มีนาคม 2567
237
0