IFRPD2 WEBINAR  ครั้งที่ 3  เรื่อง Functional Food: Trends and Development 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดงาน IFRPD2 WEBINAR ครั้งที่ 3  เรื่อง Functional Food: Trends and Development ผ่านช่องทาง Facebook Live 

          บรรยายโดย ดร.ดาลัด ศิริวัน นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

          ดำเนินรายการโดย ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

          ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 - 11.45 น. 

          ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/wDdbQHtCG3vDwvKG7

ประกาศเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English Preparation for Graduate Studies 10

รับสมัคร 23-31 พฤษภาคม 2565 จำนวนจำกัด

บางเขน
20 พฤษภาคม 2565
24
0
ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาออนไลน์ รุ่นที่ 10

รับสมัคร 16 พ.ค. - 18 มิ.ย. 65 อบรม 1 ก.ค. - 4 ก.ย. 65

บางเขน
17 พฤษภาคม 2565
70
0
หลักสูตรสาร์ทอัพ เพื่อนวัตกรรมธุรกิจความงาม

เปิดรับสมัครถึง 27 พฤษภาคม 2565

บางเขน
17 พฤษภาคม 2565
42
0