เสวนา ”ไข้หวัดนก...ไม่ตระหนก...แต่ต้องตระหนัก”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศเมื่อ: 14 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร น้ำพริก 5 สูตรลับสำหรับธุรกิจออนไลน์

อบรมวันที่ 8 กรกฎาคม 2566

บางเขน
22 มีนาคม 2566
17
0
หลักสูตร เปาปั้นมือ 5 สูตร / 5ไส้

อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2566  

บางเขน
22 มีนาคม 2566
21
0
ศูนย์ภาษา มก. เปิดโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 13

เปิดรับสมัครถึง 10 เมษายน 2566

บางเขน
3 มีนาคม 2566
140
1