เสวนาทางวิชาการ ”GE TALK online สไตล์ High-End”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 18 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 8

รับสมัครถึง 11 ก.พ. 64

บางเขน
21 มกราคม 2564
37
0
ประชุมวิชาการ ISET 2021

7-9 กรกฎาคม 2564

บางเขน
18 มกราคม 2564
92
0
อบรมออนไลน์ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่น 46

16 มกราคม - 3 เมษายน 2564

บางเขน
13 มกราคม 2564
107
0
ประกาศเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ ครัังที่ 59

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บางเขน
13 มกราคม 2564
188
0