เรียนภาษาจีนออนไลน์ให้สนุกกับสถาบันขงจื๊อ มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาจีนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 48 (หลักสูตรออนไลน์) เรียนผ่านโปรเเกรม VooV Meeting รายละเอียดดังนี้
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สมัครโดยการสเเกน QR Code ด้านล่าง หรือสมัครผ่าน Google Forms ตามลิ้งก์นี้ https://1th.me/37CJr
เรียน 30 ชั่วโมง (ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565)
สอนโดยอาจารย์ชาวจีนเเละอาจารย์ชาวไทย สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ครั้งนี้ปรับราคาลงแต่ความรู้ยังแน่นเหมือนเดิม **ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียนเรียบร้อยแล้ว**
          สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน
          - เพียงคนละ 2,500 บาท (ภาษาจีนระดับต้น)
          - จ่ายเพียงคนละ 2,700 บาท (ภาษาจีนระดับกลางและระดับสูง)
          - สำหรับนักเรียนสาธิตฯ มก. นิสิต บุคลากร มก. และนักเรียนเก่าของสถาบันฯ  พิเศษสุดๆ ท่านจะได้รับส่วนลด 200 บาท
          - จ่ายเพียงคนละ 2,300 บาท (ภาษาจีนระดับต้น)
          - จ่ายเพียงคนละ 2,500 บาท (ภาษาจีนระดับกลางและระดับสูง)


สมัครได้ง่ายๆ 3 ขั้นตอนดังนี้
          1. สเเกน QR Code หรือตามลิงก์นี้ https://1th.me/37CJr
          2. ชำระค่าลงทะเบียนชื่อบัญชี "ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาจีน สถาบันขงจื๊อ มก" บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 043 703590 0 (ธนาคารกรุงเทพ)
          3. รอการยืนยันตอบกลับทางอีเมลจากเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะส่งรหัสเข้าห้องเรียนของโปรแกรม VooV Meeting ให้กับผู้เรียน


หมายเหตุ
          การส่งไฟล์สำเนาบัตรประชาชน ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องเเละเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครเรียนภาษาจีนเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 579 5566 ต่อ 2202 หรือ 080-558-6760 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรม Digital Assets: Getting started in trading

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2564

บางเขน
3 ธันวาคม 2564
21
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

8 ธันวาคม 2564

บางเขน
24 พฤศจิกายน 2564
90
0
การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2564 ข้าวไทยหลังโควิด-19

17 ธันวาคม 2564

บางเขน
23 พฤศจิกายน 2564
84
0