เชิญชวนเยาวชนเข้าค่ายโค้ดดิ้ง และค่ายอิเล็กทรอนิกส์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024

ปิดรับลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

บางเขน
19 พฤษภาคม 2567
5
0
สัมมนา KU Digital and AI Platform for Agriculture, Food, Biodiversity and Natural Resources

27 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
233
0
หลักสูตร กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในเบื้องต้น

อบรมวันที่ 6 มิ.ย. 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น. ค่าลงทะเบียน 2,200.- บาท/ท่าน

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
41
0