อบรม สำหรับอาจารย์ มก. เรื่อง การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์”

 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-13.00 น.
(ระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings)

 
ลิงค์หลักหน้าโครงการ  
https://eduserv.ku.ac.th
 
ลิงค์หน้ารับสมัครออนไลน์
 
เอกสารโครงการและกำหนดการ

 

 

ประกาศเมื่อ: 8 กรกฎาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Digital Day #4-64 หัวข้อ Technology Tools and

Interactive Design for Effective Online Learning ผ่านระบบ KU Webex , 14 สิงหาคม 2564

บางเขน
29 กรกฎาคม 2564
32
0
Beyond Covid-19, Uncertainty to 2030, and the future of business school

20 กรกฎาคม 2564

บางเขน
17 กรกฎาคม 2564
128
1
ระบบสอบเข้ารับราชการกับการธำรงแผ่นดินราชวงศ์ซ่ง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ 31 สิงหาคม 2564

บางเขน
16 กรกฎาคม 2564
90
0
ความสำคัญของคาบสมุทรเกาหลีในประวัติศาสตร์จีน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 10 สิงหาคม 2564

บางเขน
16 กรกฎาคม 2564
99
0