สัมมนาวิชาการนานาชาติ The 2021 IVTN Seminar

สัมมนาวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
ในหัวข้อ The 3rd Veterinary Technology & Nursing International Seminar
"Engaging Sciences for Animal Health Innovation" (The 2021 IVTN Seminar)
ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564
ผ่านประชุมทางไกลออนไลน์ โดยมีรายละเอียดกำหนดการ และช่องทางการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.vettech.ku.ac.th/IVTN2021/ 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรม Digital Assets: Getting started in trading

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2564

บางเขน
3 ธันวาคม 2564
21
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

8 ธันวาคม 2564

บางเขน
24 พฤศจิกายน 2564
89
0
การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2564 ข้าวไทยหลังโควิด-19

17 ธันวาคม 2564

บางเขน
23 พฤศจิกายน 2564
84
0