ระบบสอบเข้ารับราชการกับการธำรงแผ่นดินราชวงศ์ซ่ง

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/4pvQ6
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Digital Day #4-64 หัวข้อ Technology Tools and

Interactive Design for Effective Online Learning ผ่านระบบ KU Webex , 14 สิงหาคม 2564

บางเขน
29 กรกฎาคม 2564
13
0
Beyond Covid-19, Uncertainty to 2030, and the future of business school

20 กรกฎาคม 2564

บางเขน
17 กรกฎาคม 2564
128
1
ความสำคัญของคาบสมุทรเกาหลีในประวัติศาสตร์จีน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 10 สิงหาคม 2564

บางเขน
16 กรกฎาคม 2564
99
0
เสวนาทางวิชาการ ”ถอดบทเรียนอันตรายจากสารพิษในโรงงาน และการแพร่กระจายของสารเคมี”

วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Facebook

บางเขน
12 กรกฎาคม 2564
89
0