ประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

17 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2565
“บทบาทของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
(Universities in Action for Carbon Neutrality towards SDGs)


          กำหนดจัดการประชุมในรูปแบบ ของ Online และ Onsite วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6-1 ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

         ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทปอ.และติดตามการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565 ผ่านทาง facebook "CUPT2022" >>  https://www.facebook.com/CUPT2022

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไลน์ รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไลน์รุ่นที่ 12 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

บางเขน
1 ธันวาคม 2565
36
0
KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 11 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

บางเขน
1 ธันวาคม 2565
20
0
The 4th Veterinary Technology & Nursing International Seminar

25 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
14 พฤศจิกายน 2565
95
0
อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 67

เรียน เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2566

บางเขน
9 พฤศจิกายน 2565
112
0