การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2564 ข้าวไทยหลังโควิด-19

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2564
เรื่อง ข้าวไทย หลังโควิด-19
วันศุกร์ที่ 17  ธันวาคม  2564  เวลา 08.00 – 12.00 น.
ผ่าน Facebook Page : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ Youtube : Thai Rice Fonudation

 


          ร่วมสอบถาม พูดคุย พร้อมรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนทั้งด้าน
          1. ผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทย
             โดย  ดร.วัลลภ มานะธัญญา  ผู้ดำเนินรายการ
             รศ.สมพร อิศวิลานนท์, คุณสุเมธ เหล่าโมราพร และดร.ชัยชาญ เจริญสุข ผู้อภิปราย
          2. ชาวนาปรับตัวสู่การเป็นชาวนามืออาชีพอย่างไร
          โดย  ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร ผู้ดำเนินรายการ
          คุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ และคุณวิทิตตา เพชรมะลิ ผู้อภิปราย
          3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวจะไปทางใด
          โดย ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้ดำเนินรายการ
          คุณชาญวิทย์ รัตนราศรี และดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อภิปราย
          4. ระบบงานวิจัยข้าวไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แจริง
          โดย  ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา  ผู้ดำเนินรายการ
          รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล และรศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อภิปราย
-------------------------
ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมที่
https://qrco.de/bcY3ne

ประกาศเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรม Digital Assets: Getting started in trading

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2564

บางเขน
3 ธันวาคม 2564
21
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

8 ธันวาคม 2564

บางเขน
24 พฤศจิกายน 2564
90
0
สัมมนาวิชาการนานาชาติ The 2021 IVTN Seminar

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564

บางเขน
19 พฤศจิกายน 2564
74
0