KU Admission 2566

ประกาศเมื่อ: 8 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

บางเขน
28 กันยายน 2565
64
0
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 35 (ExMBA)

รับสมัครถึง 14 ตุลาคม 2565

บางเขน
26 สิงหาคม 2565
349
0
รับสมัครนิสิต ป.โท หลักสูตรส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กันยายน 2565

บางเขน
24 สิงหาคม 2565
227
2
รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 10 ตุลาคม 2565

บางเขน
18 กรกฎาคม 2565
720
1