วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

 

วิทยาลัย
บูรณาการศาสตร์

เรียนสนุก จุดประกาย ท้าทายคนกล้า

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วบศ.) หรือ School of Integrated Science (SIS) เป็นคณะน้องใหม่ที่ก่อกำเนิดขึ้นจากการหลอมรวมองค์ความรู้ของศาสตร์แห่งแผ่นดิน อันประกอบด้วย ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อไขปัญหาอันสลับซับซ้อนในปัจจุบันและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลกแห่งอนาคต"

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
School of Integrated Science (Office)
ขั้น 6 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 02-118-0131-2 และ 061-509-6710 เว็บไซต์. http://sis.ku.ac.th/ เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/SIS.KasetsartU/ Line ID. 0615096710