รับสมัครทุน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2567

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         
          เปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจําปี 2567  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 จะไปประเทศไหน ไปทําอะไรนิสิตเลือกได้เลย อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/kucsi_page.php (เลือกปี 2567) พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ด ข้างล่างเพื่อสอบถามเพิ่มเติม และติดตามข่าวเกี่ยวกับ ทุน โครงการ กิจกรรมด้านต่างประเทศ รหัสเข้าร่วม OpenChat : KUCSI2024  พูดคุย Online ผ่าน Zoom Meeting  : Meeting ID: 286 556 5307 Passcode: 1943 ได้ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 เป็นต้นไป หรือแบบ Onsite ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ลงทะเบียได้ที่ https://kasets.art/5p5VEQ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566  

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 สิงหาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หอประวัติ มก. ขอเชิญนิสิตปี 1 ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเข้าชมนิทรรศการ

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กันยายน 2566

บางเขน
9 สิงหาคม 2566
408
0
ขอเชิญน้องนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิด Help Desk และ Mini KITS

12 กรกฎาคม 2566

บางเขน
10 กรกฎาคม 2566
104
0
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่ออนาคต

วันที่ 10 , 17 และ 24 กรกฎาคม 66

บางเขน
10 กรกฎาคม 2566
181
0