รับสมัครทุน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2567

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         
          เปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจําปี 2567  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 จะไปประเทศไหน ไปทําอะไรนิสิตเลือกได้เลย อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/kucsi_page.php (เลือกปี 2567) พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ด ข้างล่างเพื่อสอบถามเพิ่มเติม และติดตามข่าวเกี่ยวกับ ทุน โครงการ กิจกรรมด้านต่างประเทศ รหัสเข้าร่วม OpenChat : KUCSI2024  พูดคุย Online ผ่าน Zoom Meeting  : Meeting ID: 286 556 5307 Passcode: 1943 ได้ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 เป็นต้นไป หรือแบบ Onsite ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ลงทะเบียได้ที่ https://kasets.art/5p5VEQ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566  

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 สิงหาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม KU STARTUP BOOTCAMP

28-30 เมษายน 2567

บางเขน
10 เมษายน 2567
45
0
ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567

โปรโมชั่นพิเศษ ! จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
1 มีนาคม 2567
705
0
KU Digital Literacy ”การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ทดสอบได้ที่ ห้อง MINI-KITS ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

บางเขน
24 มกราคม 2567
433
0