ใช้งาน WIFI มหาวิทยาลัยสะดวกมากขึ้น ด้วยระบบ login อัตโนมัติ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 1 ตุลาคม 2563