Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-ข่าวมหาวิทยาลัย | โค้ดดิ้งเพื่ออนาคต

โค้ดดิ้งเพื่ออนาคต

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด

” โค้ดดิ้ง.. เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน”

          ปัจจุบันการเรียนรู้เรื่องการโค้ดดิ้งไม่ได้จำกัดเฉพาะในโรงเรียน การโค้ดดิ้งสามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย มีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างสนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน สำนักบริการคอมพิวเตอร์จึงจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการโค้ดดิ้ง เพื่อชีวิตและอนาคต ให้กับบุคคลหลากหลายวัยเพื่อให้ได้เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการวางพื้นฐานทางโค้ดดิ้งทำให้เกิดความเข้าใจ เรื่องระบบการควบคุมและสั่งงานเครื่องจักร เครื่องมือ โดยเฉพาะเป็นพื้นฐานของ IoT อุปกรณ์ที่สมาร์ท ที่มีส่วนในชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ร่วม ใช้งาน การโปรแกรมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในบ้านได้ และเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตในอนาคต

ประกาศเมื่อ: 8 กันยายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ”๕๐ ปี สาธิตเกษตร”

เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา ๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร

22 เมษายน 2564
551
0
ประกาศ/มาตรการ มก. (โควิดระลอกใหม่)

รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

2 มกราคม 2564
1729
0
เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563

4 พฤศจิกายน 2563
1479
2