โครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566  (ดาวน์โหลด)
  • กำหนดการการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด)

 

          สิ่งที่ต้องส่งในการประกวด

          1. บันทึกข้อความผ่านต้นสังกัดนำส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ชุด

          2. แบบฟอร์มสมัครประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 จำนวนผลงานละ 1 ชุด พร้อมภาพถ่ายชิ้นงาน/แบบจำลอง/พิมพ์เขียวของผลงาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)  /  แบบฟอร์มขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร กรณีต้องการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

          3. หนังสือรับรองผลงาน จำนวนผลงานละ 1 ชุด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

          4. Powerpoint นำเสนอผลงานประมาณ 5-8 ปแผ่น แสดงชื่อผลงาน ชื่อผู้สร้างสรรค์ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ รายละเอียดผลงาน รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์

          5. โปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ word)

          6. VDO Clip นำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที (ถ้ามี)

          7. อื่น ๆ (ถ้ามี)

          (พร้อมจัดส่งไฟล์ตามข้อ 1-7 มาที่ kuip.innovation@gmail.com)

 

ประกาศเมื่อ: 15 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อธิการบดี บุคลากร และนิสิต มก. แสดงพลังวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
14 มีนาคม 2566
2447
0
ระบบประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย 2565 ครั้งที่ 2

เปิดให้เข้าประเมินตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มี.ค. 2566

บางเขน
13 มีนาคม 2566
274
17
ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร มก. แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
10 มีนาคม 2566
648
2
เชิญชมงานนวัตกรรม วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023

13 -15 มีนาคม 2566

บางเขน
9 มีนาคม 2566
393
2