เดิน วิ่ง รวมพลัง อนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย Series 5

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          WILD RACE Season 1 Series 5 : Virtual Race For 19 Reserved Animals “วิ่งวิถีใหม่ เพื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย”

          Series #5Winged : สัตว์ปีกใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน

          สมาคมอุทยานแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ชวนคุณเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ  #รวมพลังคนใส่ใจร่วมห่วงใยสัตว์ป่า ภายใต้แนวคิดอยู่ที่ไหนก็วิ่งได้

 

          รายได้จากค่าสมัครนำมาเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตสื่อเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวน

          เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

          ส่งผลวิ่งได้ : 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564  ได้ที่ www.letsracethailand.com

 

ประกาศเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง