ค่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาคต (ออนไลน์)

ประกาศเมื่อ: 16 กันยายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการ การพัฒนาเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ

ทฤษฎีใหม่ สู่ยุคเกษตรกรรมใหม่ 4.0

บางเขน
8 ตุลาคม 2564
348
0
ชาวเกษตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

บางเขน
7 ตุลาคม 2564
1551
1