ขอให้บุคลากร มก. เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานนนทรี (account@ku.ac.th)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาคู่มือ และรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3itDMp8

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 5 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ให้บริการ Webmail หลักเพียงระบบเดียว

ยกเลิก Webmail เดิม วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

17 กันยายน 2564
621
3
กำหนดการเปลี่ยนแปลง Webex Desktop App

ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

บางเขน
13 กันยายน 2564
365
2