กำหนดการงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ขอเชิญร่วมงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2565
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ( 4 ธันวาคม 2565) สืบสาน เผยแพร่คุณูปการ และองค์ความรู้ของศาสตราจารย์ระพี สาคริก สู่สาธารณะ เพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น


กิจกรรมประกอบด้วย

 • พิธีรำลึก ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
 • พิธีมอบรางวัลคนดีสร้างคนดีระพี สาคริก
 • รางวัลระพีวิจัย
 • รางวัล 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
 • เสวนา 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก รำลึกถึงเพื่อสานต่อ
 • เสวนา เรื่อง "อุตสาหกรรมกล้วยไม้ .... อดีต ถึงปัจจุบัน"
 • เสวนา เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้"
 • นิทรรศการประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
 • การประกวดกล้วยไม้ต้น
 • บูธแสดงสินค้าทางการเกษตร ร้านต้นไม้ ร้านกล้วยไม้ ตลาดน้ำ ฯลฯ
 • การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและดนตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิระพี – กัลยา สาคริก

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ :
100-1.jpg
100-2.jpg
100-3.jpg
100-4.jpg
ประกาศเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ***

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2565
667
7
ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดประเมิน 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

บางเขน
28 พฤศจิกายน 2565
106
1
ขอเชิญนำผลงานวิจัยนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

สมัครเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

บางเขน
25 พฤศจิกายน 2565
391
1