การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

          ด้วยขณะนี้ มีอีเมล์แอบอ้างเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียกเก็บเงินจากนิสิตต่างชาติ เพื่อให้สามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก. เพิ่มความระมัดระวังป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์ โดย 5 วิธีหลัก ๆ ดังนี้

          1. ตรวจสอบรายชื่ออีเมล์ที่ได้รับ อาจมาในรูปแบบของผู้ไม่หวังดี ที่ตั้งชื่ออีเมล์ใกล้เคียงกับอีเมล์บุคคลที่เรารู้จัก เช่น smile@ku.ac.th ผู้ไม่หวังดีอาจเปลี่ยนเป็น smi1e@ku.ac.th โดยเลข 1 แทนตัวอักษรตัวแอล

          2. หลีกเลี่ยงการคลิก link หรือเปิดไฟล์แนบจากอีเมล์ที่ไม่น่าไว้ใจ

          3. อย่าหลงเชื่ออีเมล์หลอกลวงที่หลอกให้กรอกข้อมูลหรือให้อัพเดตข้อมูลส่วนตัว รวมถึงหลอกให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หากไม่แน่ใจควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลนั้นก่อน

          4. ควรทำการ Log out ออกจากระบบเสมอ และหลีกเลี่ยงการตั้งค่าให้ Web Browser จำรหัสผ่าน

          5. ควรตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอ
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

 

ประกาศเมื่อ: 12 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ

พร้อมกันทุกวิทยาเขต 22 เมษายน 2564

บางเขน
14 มกราคม 2564
793
4
สำนักหอสมุดยังคงให้บริการยืมหนังสือสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยสามารถเลือกการยืมหนังสือได้ 2 รูปแบบ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

บางเขน
11 มกราคม 2564
318
3
Library Services for New Normal

19 บริการออนไลน์ ที่คุณใช้งานได้

บางเขน
11 มกราคม 2564
283
2