อาหารและเครื่องดื่ม

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์อาหาร

โรงอาหารกลาง 1 (บาร์ใหม่)

จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ อาหารฮาลาล และอาหารตามสั่งทุกชนิด พร้อมกับมีร้านค้าปลีก และที่จอดรถอำนวยความสะดวก ช่วงเย็นจะมีบริการอาหารภาคค่ำที่รู้จักกันในชื่อ (KU night food)

เปิดให้บริการ
เวลา

สถานที่ตั้ง
Google Maps
: เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
: ส่วนของร้านค้าเปิด 6.00น. - 18.00น.
: โถงโรงอาหารเปิดถึง 22.00 น.
: ถนนจงรักปรีชานนท์ ใกล้กับสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
: ตรวจสอบแผนที่

โรงอาหารกลาง 2 (บาร์ใหม่กว่า)

จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ อาหารมังสวิรัติ และอาหารตามสั่งทุกชนิด พร้อมกับมีร้านค้าปลีกและที่จอดรถอำนวยความสะดวก ช่วงเย็นจะมีบริการอาหารภาคค่ำที่รู้จักกันในชื่อ (KU night food)

เปิดให้บริการ
เวลา


สถานที่ตั้ง
Google Maps
: เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์
: ส่วนของร้านค้าเปิด 06.00น. - 14.00 น.
: ส่วนของโถงโรงอาหารเปิด 06.00น. - 16.00น.
: ห้องสโมสรบุคลากรเปิดถึง 22.00 น.
: ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ เยื้องอาคารสารนิเทศ 50 ปี ติดกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU AVENUE

Community Mall ที่รวมร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายผัก ผลไม้ และบริการทันตกรรม สื่อสิ่งพิมพ์

เปิดให้บริการ
เวลา
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชาการ
: 06.00น. - 21.00 น.
: ถนนจันทรสถิตย์ อยู่ตรงข้ามสนามอินทรีจันทรสถิตย์ ประตู 3 ฝั่งถนนงามวงศ์วาน
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารคณะสัตวแพทยศาสตร์

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: 5.00 - 19.00‬ น.
: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใกล้กับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องอาหารแก้วเกษตร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: 8.30 - 14.00 น.
: อาคารวิทยบริการ (บริเวณด้านหลังศูนย์หนังสือ มก.)
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ (บาร์บริหาร)

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: 6.30 - 18.30 น.
: คณะบริหารธุรกิจ (ฝั่ง Starbucks) และใกล้กับคณะเศรษฐศาสตร์
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (บาร์วิทย์)

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: 6.30 - 17.00 น.
: คณะวิทยาศาสตร์ และ ใกล้กับศร.1
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บาร์วิศวะ IUP)

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: 5.30 - 18.00 น.
: คณะวิศวกรรมศาสตร์ และใกล้กับ ศร.1
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารคณะเกษตร (บาร์เกษตร)

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: 7.00 - 15.00 น.
: คณะเกษตร และใกล้กับคณะมนุษยศาสตร์
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารคณะประมง

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: 6.00 - 14.00‬ น.
: คณะประมง และใกล้กับคณะสิ่งแวดล้อม
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องอาหารสหโภชน์ (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง

Google Maps
: 7.00 - 14.00 น.
: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และใกล้กับอาคารสารนิเทศ 50 ปี
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: 5.00 - 18.00‬ น.
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
: ตรวจสอบแผนที่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารคณะวนศาสตร์

เวลาให้บริการ
สถานที่ตั้ง
Google Maps
: 6.00 - 15.00‬ น.
: คณะวนศาสตร์
: ตรวจสอบแผนที่