คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

5 ภาควิชา
เรียนรู้จริง จากหลากหลายชนิดสัตว์ และประสบการณ์ชีวิต เพื่อเป็นสัตวแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการศึกษาหลังปริญาในสาขาสัตวแพทย์และที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานที่ส่วนกลางบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งให้บริการทางวิชาการผ่านโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ๔ แห่ง และศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

สาขาภาควิชา

ข้อมูลการติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 034-351901-3, 355549-50 หมายเลขภายใน 3450-54 โทรสาร/Fax. 034-351405 หมายเลขโทรสารภายใน 3455