ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ)  (คลิกดูรายละเอียด)

  • รับสมัครถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2566
  • สอบสัมภาษณ์  วันที่ 17 มิถุนายน 2566

    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่  มีข้อสงสัยในกรอกใบสมัคร สอบถามได้ที่หน่วยรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 02-9428445 
ประกาศเมื่อ: 1 มิถุนายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง