ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ)  (คลิกดูรายละเอียด)

  • รับสมัครถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2566
  • สอบสัมภาษณ์  วันที่ 17 มิถุนายน 2566

    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่  มีข้อสงสัยในกรอกใบสมัคร สอบถามได้ที่หน่วยรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 02-9428445 
ประกาศเมื่อ: 1 มิถุนายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS67

ติดตามรายละเอียดจำนวนรับ และเกณฑ์คัดเลือกแต่ละสาขา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

บางเขน
26 กันยายน 2566
2127
0
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 13

บางเขน
25 สิงหาคม 2566
301
0
เปิดรับสมัครเพิ่มเติม หลักสูตรประกาศนียบัตร Non Degree วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

บางเขน
11 สิงหาคม 2566
241
0
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน รุ่นที่ 22 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ภาคปกติสมัครถึง 29 กันยายน ภาคพิเศษสมัครถึง 20 ตุลาคม 2566

บางเขน
21 กรกฎาคม 2566
456
0