Bachelor’s Degree

Bachelor Degree

 

 

Bachelor's  degree

Kasetsart University (Bangkhen Campus)

 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Pest Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Tropical Agriculture Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Home Economics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Agricultural Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Agricultural Chemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Industrial Animal Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Dietetics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Agricultural Systems Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Business Administration Program in Finance Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Marketing Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Bachelor of Business Administration Program in Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Operations Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Accountancy Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program (International Program)       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Fishery Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Fishery Biology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Fishery Products Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Aquaculture Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Marine Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Thai Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Japanese Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in French Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in German Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in English Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Literature Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Integrated Tourism Management (International)     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Bachelor of Arts Program in Communication Arts Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Thai Music Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Western Music Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Chinese Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Business Chinese Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Communicative Thai Language for Foreigners (International Program)     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Forestry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Wood Science and Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Pulp and Paper Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Wood and Paper Products Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Mathematics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Statistics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Science Program in Computer Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Science Program in Physics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Chemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Biochemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Biology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Microbiology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Radiation Biosciences Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Nuclear Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Botany Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Genetics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Earth Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Integrated Chemistry (International Program)       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Bioscience and Technology (International Program)     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Doctor of Medicine Program (Junior Year) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program English Program
Normal Special Normal Special Normal Special
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor of Engineering Program in Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
Bachelor of Engineering Program in Civil-Water Resources Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
Bachelor of Engineering Program in Software and Knowledge Engineering (International Program)       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Aviation Technology Management   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering and Geographic Information   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Education Program in Education (4 years study) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Education Program in Health Education (4 years study) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Education Program in Physical Education (4 years study) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Program Name Thai Program International Program English Program
Normal Special Normal Special Normal Special
Bachelor of Economics Program in Economics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Entrepreneurial Economics (International Program)       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Science Program in Agricultural and Resource Economics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
Bachelor of Science Program in Cooperative Economics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
Bachelor of Science Program in Agribusiness Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Architecture Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Landscape Architecture Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Integrated Product Design Innovation Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Arts Program in History Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Geography Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Southeast Asian Studies Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Psychology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Laws Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Political Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Public Administration Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Doctor of Veterinary Medicine Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Biotechnology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Food Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Product Development Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Packaging Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Textile Science and technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Innovation and Technology (International Program)     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Veterinary Nursing Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Science Program in Veterinary Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus

 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Agriculture Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Animal Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery and Mechatronics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Engineering Program in Food Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering - Irrigation Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering-Logistics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Hotel and Restaurant Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Marketing Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Applied Mathematics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Biological Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Information Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Physics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Chemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Microbiology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Computer Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in English Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in English for Service Industry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor degree        
Bachelor of Education Program in Learning Management (4 years study) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Agricultural and Environmental Education Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Education Program in Teaching Mathematics (5 years study) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Education Program in Physical Education (5 years study) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Doctor of Veterinary Medicine Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

Kasetsart University
Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus

 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Food Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Agricultural Resources Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Food Safety and Nutrition Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Agricultural Resources and Production Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Fisheries Field of Study in Aquaculture Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Computer Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Information Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Applied Chemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Science Program in Applied Mathematics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Public Administration Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Laws Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Finance Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Marketing Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Accountancy Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Arts Program in English Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Public Health Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Environmental Health Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

Kasetsart University
Sriracha Campus

 
Program Name Thai Program International Program English Program
Normal Special Normal Special Normal Special
Bachelor of Business Administration Program in International Business Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
Bachelor of Business Administration Program in Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
Bachelor of Business Administration Program in Marketing Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
Bachelor of Business Administration Program in Finance and Investment Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Design Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering and Production System   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Bachelor of Engineering Program in Electrical and Electronics Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Industrial and Systems Engineerin Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Informatics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in electrical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Engineering Program in Robotics and Automation System Engineering (International Program)     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Computer Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Environmental Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Information Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Chemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Applied Mathematics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Physics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Economics Program in Economics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Engineering Program
  • Bachelor of Engineering Program in Naval
  • Architecture and Marine Engineering
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Nautical Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Bachelor of Science Program in Maritime Transportation Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

Kasetsart University
Suphanburi Campus Establishment Project

 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

Kasetsart University
Affiliated institute

 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering - Irrigation Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Bachelor of Nursing Science Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์