RSS FEEDS

รายการข่าวสาร RSS

งานประชาสัมพันธ์ มก.

งานประชาสัมพันธ์ มก. | ฉลองครบรอบ 80 ปี

ฉลองครบรอบ 80 ปี

   9 มกราคม 2566


งานประชาสัมพันธ์ มก. | จับตาปี 65 ฝุ่นพิษมาแรง

จับตาปี 65 ฝุ่นพิษมาแรง

   9 มกราคม 2566


งานประชาสัมพันธ์ มก. | สัตวแพทย์ย้ำ งดกินเนื้อหมูดิบ

สัตวแพทย์ย้ำ งดกินเนื้อหมูดิบ

   9 มกราคม 2566


งานประชาสัมพันธ์ มก. | มก.จัดแข่งเดิน-วิ่ง เฉลิมฉลอง 80 ปี

มก.จัดแข่งเดิน-วิ่ง เฉลิมฉลอง 80 ปี

   9 มกราคม 2566


งานประชาสัมพันธ์ มก. | จัดใหญ่งานเกษตรกำแพงแสน

จัดใหญ่งานเกษตรกำแพงแสน

   9 มกราคม 2566


งานประชาสัมพันธ์ มก. | กฐินพระราชทาน มก.

กฐินพระราชทาน มก.

   9 มกราคม 2566


งานประชาสัมพันธ์ มก. | มก.จัดสัมมนาวิชาการ

มก.จัดสัมมนาวิชาการ

   9 มกราคม 2566


งานประชาสัมพันธ์ มก. | มก.จัด 80 วันเพื่อสุขภาพ

มก.จัด 80 วันเพื่อสุขภาพ

   9 มกราคม 2566


งานประชาสัมพันธ์ มก. | มก.มอบรางวัลผลงานวิจัย

มก.มอบรางวัลผลงานวิจัย

   9 มกราคม 2566


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ค้นพบ"ส้มแก้วสมคิด" พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

ค้นพบ"ส้มแก้วสมคิด" พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

   9 มกราคม 2566