RSS FEEDS

รายการข่าวสาร RSS

งานประชาสัมพันธ์ มก.

งานประชาสัมพันธ์ มก. | สำรวจภาพเขียนโบราณ 3,000 ปี

สำรวจภาพเขียนโบราณ 3,000 ปี

   3 ตุลาคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | นักวิจัยคณะประมง มก.พบหอยมุกชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยคณะประมง มก.พบหอยมุกชนิดใหม่ของโลก

   3 ตุลาคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | แนะรับมือ climate change

แนะรับมือ climate change

   31 สิงหาคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ชูข้าวหอมสยามสู่ตลาดโลก

ชูข้าวหอมสยามสู่ตลาดโลก

   31 สิงหาคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | Art auction Benefits Thailand's needy jumbos

Art auction Benefits Thailand's needy jumbos

   31 สิงหาคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | แข่งขันหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัตฺิ

แข่งขันหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัตฺิ

   31 สิงหาคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ร่วมฉลอง 100 ปี พระพี่นางฯ

ร่วมฉลอง 100 ปี พระพี่นางฯ

   31 สิงหาคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | มก.จับมือ 7 อบจ.แก้ไขปัญหาผักตบชวา

มก.จับมือ 7 อบจ.แก้ไขปัญหาผักตบชวา

   31 สิงหาคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ทดลองใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ทดลองใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

   31 สิงหาคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | มก.เปิดศูนย์พัฒนาภาษา

มก.เปิดศูนย์พัฒนาภาษา

   31 สิงหาคม 2565