RSS FEEDS

รายการข่าวสาร RSS

งานประชาสัมพันธ์ มก.

งานประชาสัมพันธ์ มก. | สร้างการเรียนรู้ แยกขยะรีไซเคิล

สร้างการเรียนรู้ แยกขยะรีไซเคิล

   15 ตุลาคม 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | แลนด์มาร์คใหม่เช็กอินริมคลอง

แลนด์มาร์คใหม่เช็กอินริมคลอง

   15 ตุลาคม 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   15 ตุลาคม 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 54 (หน้าที่ 2)

ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 54 (หน้าที่ 2)

   15 ตุลาคม 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 54 (หน้าที่ 1)

ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 54 (หน้าที่ 1)

   15 ตุลาคม 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพ

พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพ

   27 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | โปรดเกล้าฯ 23 ศาสตราจารย์

โปรดเกล้าฯ 23 ศาสตราจารย์

   22 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ความมั่นคงด้านยา

ความมั่นคงด้านยา

   22 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ประมงแนวใหม่

ประมงแนวใหม่

   22 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ปลูกง่ายผักเหลือใช้คู่ครัว (หน้าที่4)

ปลูกง่ายผักเหลือใช้คู่ครัว

   22 กันยายน 2564