RSS FEEDS

รายการข่าวสาร RSS

งานประชาสัมพันธ์ มก.

งานประชาสัมพันธ์ มก. | 25 มหาวิทยาลัยปลดล็อกเรียนข้ามสถาบัน

25 มหาวิทยาลัยปลดล็อกเรียนข้ามสถาบัน

   20 มกราคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน KU

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน KU

   20 มกราคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | รางวัลผลงานนวัตกรรมและตราสัญลักษณ์ "ทะเลเพื่อชีวิต"

รางวัลผลงานนวัตกรรมและตราสัญลักษณ์ "ทะเลเพื่อชีวิต"

   6 มกราคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | มหัศจรรย์อ่าวมาหยา

มหัศจรรย์อ่าวมาหยา

   6 มกราคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ปลุกพลังชาว มก.ปั้นนวัตกรรม

ปลุกพลังชาว มก.ปั้นนวัตกรรม

   6 มกราคม 2565


งานประชาสัมพันธ์ มก. | อว.เร่งเครื่องพลิกโฉมอุดมศึกษา

อว.เร่งเครื่องพลิกโฉมอุดมศึกษา

   16 ธันวาคม 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ชีวภัณฑ์กำจักผักตบชวา คว้าแชมป์จากเกาหลี

ชีวภัณฑ์กำจักผักตบชวา คว้าแชมป์จากเกาหลี

   15 ธันวาคม 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | นิสิต มก.แชมป์ Blockchain tech startup

นิสิต มก.แชมป์ Blockchain tech startup

   15 ธันวาคม 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | เตาเผาอุณหภูมิสูงไมโครเวฟบ้านเชิงพาณิชย์ดัดแปลง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

เตาเผาอุณหภูมิสูงไมโครเวฟบ้านเชิงพาณิชย์ดัดแปลง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

   26 พฤศจิกายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | “บดินทร์ เเพงชัยภูมิ” นิสิต ปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง

“บดินทร์ เเพงชัยภูมิ” นิสิต ปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง

   26 พฤศจิกายน 2564