KU SALL โฉมใหม่ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มก. วันนี้ ... KU SALL โฉมใหม่ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบโจทย์การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย digital learning

          รูปลักษณ์ใหม่ ทันสมัย สะดวกสบาย ไม่ใช่ห้องการเรียน แต่เป็นห้องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพของตนเองในหลากหลายมิติ ทั้งห้องดูหนัง มุมอ่านหนังสือ มุมนั่งเล่น มุมการเรียนรู้โดยเน้นซอฟต์แวร์ มุมถ่ายคลิปเพื่อทำกิจกรรมตัดต่อคลิปส่งอาจารย์ เป็นต้น

          ศูนย์พัฒนภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน สามารถมีตัวช่วยในการพัฒนาทักษะทางภาษาที่มากกว่าแค่การเรียนในชั้นเรียนและเพื่อฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Autonomous learning)

          โดยแรกเริ่มศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ และย้ายมาที่อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ในการให้บริการและพอดีกับที่ทางมหาวิทยาลัยได้สร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเองจึงย้ายมาที่บริเวณชั้น 9 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ในปี พ.ศ.2551 และเพื่อให้นิสิตได้เข้าถึง KU SALL ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ศูนย์ฯ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 2

          การดำเนินการของศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคต จะเน้นส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Autonomous learning) และช่วยในการพัฒนาทักษะทางภาษาของนิสิตอย่างต่อเนื่อง (Life-long learning) และคาดหวังให้มีผลการทดสอบข้อสอบวัดระดับมาตรฐาน (standard test) ต่างๆ ได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถมาใช้ประโยชน์ ฝึกฝนพัฒนาทักษะ สร้างแรงบันดาลใจ ทำกิจกรรม สร้างผลงาน หรือ ต้องการคำปรึกษาแนะนำ ขอเชิญนิสิตมาใช้บริการได้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.

Embed :
ประกาศเมื่อ: 11 สิงหาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

บางเขน
23 เมษายน 2567
35471
0
กิจกรรม KU STARTUP BOOTCAMP

28-30 เมษายน 2567

บางเขน
10 เมษายน 2567
195
0
ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567

โปรโมชั่นพิเศษ ! จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
1 มีนาคม 2567
2660
0