เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

โครงการ การเพิ่มศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์: เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (Online)
 

1. การตัดตัวอย่างแบบบางในระดับไมครอนด้วยเครื่อง Rotary Microtome สำหรับศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light Microscope) (3 ก.พ. 66)

https://forms.gle/zgBub5kvKN4jvi3i7

2. การเตรียมตัวอย่างให้แห้งด้วยเครื่อง Critical Point Dryer สำหรับศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) (7 ก.พ. 66)

https://forms.gle/kUqwWmQisDafDNWe9

3. เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านอณูชีวิทยา: PCR, Real-Time PCR และ Gel Documentation (9 ก.พ. 66)

https://forms.gle/81m7y9cEJ8w5Hqbq6

4. เทคนิคการถ่ายภาพทางชีวภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound microscope) (16 ก.พ. 66)

https://forms.gle/KKLpTS54kEFe22tL6

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐาปนี โทร. 02-942-8740 ต่อ 204

E-mail: tapanee.s@ku.th

 

*หมายเหตุ*

1. พิเศษเฉพาะนิสิต มก. ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือ เฉพาะเครื่องที่เข้าอบรม 25 % (สิทธิ์นี้สามารถใช้ได้จนจบระดับการศึกษานั้นๆ)

2. นิสิตปริญญาตรี มก. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ หัวข้อการบรรยายหัวข้อละ 2 ชั่วโมง

3. ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะนิสิต มก. เท่านั้น

ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

บางเขน
23 เมษายน 2567
35198
0
กิจกรรม KU STARTUP BOOTCAMP

28-30 เมษายน 2567

บางเขน
10 เมษายน 2567
194
0
ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567

โปรโมชั่นพิเศษ ! จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
1 มีนาคม 2567
2643
0