เชิญชวนนิสิต ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

เชิญชวนนิสิต ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NisitKU และ InsideKU

เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต และติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

ได้ที่ ​App Store และ Play Store

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Application NisitKU

โมบายแอปพลิเคชันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนิสิต ที่สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องและปลอดภัย
 

  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         

ฟีเจอร์

- ข้อมูลนิสิต : Nisit Profile  
- รายงานผลการเรียน : Grade Report  
- รายงานผลการลงทะเบียน : Registration Report  
- ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน : Registration Information  
- ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนเรียน : Registration Payment  
- ตารางเรียน : Class Schedule  
- ข่าวสาร KU : KU News  
- ปฏิทินกิจกรรม : KU Event  
- เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : About KU  
- ลิงก์สำคัญ : Quick Link  
- ทรานสคิปต์กิจกรรมนิสิต : Activity Transcript  
- บัตรนิสิต : Digital Student Card & Barcode  
- รถมหาวิทยาลัย : KU BUS  
- ข้อมูลสมาชิกสำนักหอสมุดKU Library Member  

 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.ocs.nisitku&hl=th

iOS : https://apps.apple.com/th/app/nisitku/id1097453923

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Application InsideKU
แหล่งรวมข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           

ฟีเจอร์

- เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : About KU  
- แผนที่ในมหาวิทยาลัย : KU Maps  
- ข่าวสารมหาวิทยาลัย : KU News  
- ข้อมูลการติดต่อ : KU Directory  
- เบอร์ฉุกเฉิน : Emergency  
- ข่าวกิจกรรม : KU Events  
- สโมสร/ชมรมนิสิต : Student Club  
- ห้องสมุด : Library  
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ : Computer/IT Centre  
- สนามกีฬา : Sport Field  
- เกษตรแบ่งปัน : KU Let's Share  
- หอพัก : Dormitory  
- พิพิธภัณฑ์ : Museum  
- สาธารณูปโภค : Facility  
- เส้นทาง : Route  
- มหาวิทยาลัยสีเขียว : Green KU  
- เกษตรแฟร์ : KasetFair  
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร : Commencement Ceremony  
- คุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัย : Air Quality  
- สำนักงานสีเขียว : KU Green Office  
- ใส่กรอบรูป : Frame  

 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.ocs.insideku&hl=th

iOS : https://apps.apple.com/th/app/insideku/id1097690261

ประกาศเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU Digital Literacy ”การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ทดสอบได้ที่ ห้อง MINI-KITS ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

บางเขน
24 มกราคม 2567
271
0
โครงการประกวด ผู้ประกอบการนิสิตรุ่นใหม่

ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
690
0