ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิตชายและนิสิตหญิง

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีสั่งซื้อ

ประกาศเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มก. ยกเว้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

บางเขน
10 พฤษภาคม 2565
215
0
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษากับศูนย์ภาษา

จำนวน 60 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม 2565

บางเขน
15 มีนาคม 2565
175
1