ระบบ KU Message: ระบบสำหรับอาจารย์ส่งข้อความถึงนิสิต มก.

ระบบ KU Message

New Normal เกษตรยุคใหม่ ส่งข้อความถึงนิสิตได้ฉับไว ไม่พลาดทุกการติดต่อ
 

????  ระบบ KU Message : ระบบสำหรับอาจารย์ส่งข้อความถึงนิสิต

    - นิสิตในที่ปรึกษา

    - นิสิตในรายวิชาที่สอน

อาจารย์ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที ทุกข้อความจะ Alert แจ้งเตือนนิสิตที่แอป NisitKU แบบอัตโนมัติ

✅  การเข้าใช้งานระบบ KU Message

    1. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Account Nontri

    2. เข้าใช้งานระบบได้ที่ https://kuappstore.ku.ac.th/message/
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการ KU Change Agent for Community

ลงทะเบียน 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564

บางเขน
8 กันยายน 2564
118
0
พิเศษสุดสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะ

Samsung ขน Smartphone และ Tablet เอาใจลูกพระพิรุณ

บางเขน
7 กันยายน 2564
143
0
สำรวจความต้องการรับวัคซีน Astrazeneca เข็ม 1 ของนิสิต มก.

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกรณี

บางเขน
30 สิงหาคม 2564
245
1