ระบบ KU Message: ระบบสำหรับอาจารย์ส่งข้อความถึงนิสิต มก.

ระบบ KU Message

New Normal เกษตรยุคใหม่ ส่งข้อความถึงนิสิตได้ฉับไว ไม่พลาดทุกการติดต่อ
 

????  ระบบ KU Message : ระบบสำหรับอาจารย์ส่งข้อความถึงนิสิต

    - นิสิตในที่ปรึกษา

    - นิสิตในรายวิชาที่สอน

อาจารย์ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที ทุกข้อความจะ Alert แจ้งเตือนนิสิตที่แอป NisitKU แบบอัตโนมัติ

✅  การเข้าใช้งานระบบ KU Message

    1. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Account Nontri

    2. เข้าใช้งานระบบได้ที่ https://kuappstore.ku.ac.th/message/
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกวดห้องน้ำเฟรนลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยว

Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest

บางเขน
1 ธันวาคม 2563
16
0
ขอเชิญนิสิต มก. มาเรียนรู้ กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร

วันศุกรที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.

บางเขน
1 ธันวาคม 2563
21
0
เชิญชวนนิสิต มก. เรียนทำวุ้นแฟนซี เรียนฟรี!

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

บางเขน
1 ธันวาคม 2563
22
0