ประกาศ มก. ยกเว้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษากับศูนย์ภาษา

จำนวน 60 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม 2565

บางเขน
15 มีนาคม 2565
175
1