งานเกษตรแฟร์ 2565 วันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 12 มกราคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิต มก. ร่วมโครงการ KU BUDDY by ISC ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนิสิต มก. ร่วมโครงการ KU BUDDY by ISC ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

บางเขน
4 มกราคม 2565
1734
0
เชิญชวนนิสิต มก. เข้าทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล

เปิดสอบรอบที่ 1 วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

บางเขน
7 ธันวาคม 2564
1497
1