ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 82 ที่ควรทราบ

องค์กรกิจกรรมนิสิต

องค์กรกิจกรรมนิสิต

ประกาศเมื่อ: 16 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

บางเขน
15 มิถุนายน 2565
208
0
การเรียน การสอน การสอบ ออนไซต์

ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2565

บางเขน
13 มิถุนายน 2565
576
6
ประกาศ มก. ยกเว้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

บางเขน
10 พฤษภาคม 2565
695
0