การแต่งกายนิสิต ที่ถูกระเบียบ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Embed :
ประกาศเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขอผ่อนผันทหาร นิสิต มก. บางเขน

ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 พ.ย. 65

บางเขน
3 พฤศจิกายน 2565
370
1
โครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 12

รับสมัครถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565

บางเขน
1 พฤศจิกายน 2565
151
1
แบบสำรวจความต้องการหอพักนิสิต มก.

เพื่อพัฒนาพื้นที่หอพัก ถึง 14 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
28 ตุลาคม 2565
101
0
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ นิสิต มก. ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์

รุ่นที่ 3 สมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
26 ตุลาคม 2565
204
1