Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-ข่าวมหาวิทยาลัย | 78 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพวงม...

78 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         78 ปี เกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง

          วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงศาสตร์การเกษตร ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของมหาวิทยาลัย และน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล ผสมผสานให้เกิดการสร้างสรรค์วิชาการ นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เพื่อให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 300,000 คน และประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมรำลึกถึงคุโณปการของสถาบันและสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรของประเทศและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระช่วงเกษตรศิลปการ ตลอดจนบูรพาจารย์ทั้งหลาย ในโอกาสวันครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 24.00 น. ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  ตามมาตรการของคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          นับเป็นการวางพวงมาลาในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 78 ปี ซึ่งระบบดังกล่าว สร้างสรรค์และพัฒนาการใช้งานโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วางพวงมาลา สามารถเลือกรูปแบบพวงมาลา เลือกตำแหน่งการวางพวงมาลา ใส่ชื่อหน่วยงาน ชื่อบุคคล  โดยสามารถเลือกสีและขนาดตัวอักษรได้ และเมื่อวางพวงมาลาเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถกดเข้าดูและเพิ่มรายชื่อรวมถึงแนบภาพได้อีก


          จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกรุ่นทุกคณะ  รวมถึง หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 24.00 น. ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/

ประกาศเมื่อ: 27 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ”๕๐ ปี สาธิตเกษตร”

เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา ๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร

22 เมษายน 2564
560
0
ประกาศ/มาตรการ มก. (โควิดระลอกใหม่)

รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

2 มกราคม 2564
1759
0
เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563

4 พฤศจิกายน 2563
1500
2
โค้ดดิ้งเพื่ออนาคต

เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน

8 กันยายน 2563
1245
0