๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ”๕๐ ปี สาธิตเกษตร”

“เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน
ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา
สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา
๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร”

 

         ๒๒ เมษายน ๒๕๑๔ นับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนที่มุ่งอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็น “คนดี มีความรู้” สมกับคำกล่าวของศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ ผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกของโรงเรียน

         ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ วาระครบ ๕๐ ปี ของโรงเรียน เป็นวันเวลาของความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่นพัฒนา กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมนำพานักเรียนสาธิตเกษตรทุกคนสู่ความสำเร็จเต็มตามศักยภาพแห่งตน และพร้อมสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมไทยตลอดไป

         ในวาระแห่ง ๕ ทศวรรษนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้จัดเตรียม กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดตราสัญลักษณ์ “๕๐ ปี สาธิตเกษตร” และนิทรรศการ “๕๐ ปี สาธิตเกษตร เขตแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต” อย่างงดงาม สมนามสาธิตเกษตร แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน จึงทำให้การจัดกิจกรรมพิธีและนิทรรศการดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และแน่นอนว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น พวกเราคงจะได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของวาระ ๕๐ ปี สาธิตเกษตร อย่างแน่นอน

Embed :
ประกาศเมื่อ: 22 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/มาตรการ มก. (โควิดระลอกใหม่)

รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

2 มกราคม 2564
1562
0
เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563

4 พฤศจิกายน 2563
1395
2
โค้ดดิ้งเพื่ออนาคต

เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน

8 กันยายน 2563
1191
0