๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ”๕๐ ปี สาธิตเกษตร”

Array ( [_id] => 797 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ”๕๐ ปี สาธิตเกษตร” [_desc] => เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา ๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_ee9307bbad0659e7e3526180f67e6490.png [_html] =>

“เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน
ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา
สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา
๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร”

 

         ๒๒ เมษายน ๒๕๑๔ นับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนที่มุ่งอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็น “คนดี มีความรู้” สมกับคำกล่าวของศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ ผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกของโรงเรียน

         ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ วาระครบ ๕๐ ปี ของโรงเรียน เป็นวันเวลาของความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่นพัฒนา กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมนำพานักเรียนสาธิตเกษตรทุกคนสู่ความสำเร็จเต็มตามศักยภาพแห่งตน และพร้อมสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมไทยตลอดไป

         ในวาระแห่ง ๕ ทศวรรษนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้จัดเตรียม กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดตราสัญลักษณ์ “๕๐ ปี สาธิตเกษตร” และนิทรรศการ “๕๐ ปี สาธิตเกษตร เขตแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต” อย่างงดงาม สมนามสาธิตเกษตร แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน จึงทำให้การจัดกิจกรรมพิธีและนิทรรศการดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และแน่นอนว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น พวกเราคงจะได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของวาระ ๕๐ ปี สาธิตเกษตร อย่างแน่นอน

[_dtmins] => 1619082559 [_dtmupd] => 1619083984 [_order] => 9 [_status] => Enable [_count] => 114 [_email] => [_embed] => <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsatitkasetschool%2Fvideos%2F1323059778067975%2F&show_text=false&width=560” width=”560” height=”314” style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0” allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe> [_dtmstr] => 1619024400 [_dtmsto] => 1621011600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => ๒๒-เมษายน-๒๕๖๔-๕๐-ปี-สาธิตเกษตร [_is_comment] => N [category] => [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 677 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => 78 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง [_desc] => 2 กุมภาพันธ์ 2564 [_thumb_url] => [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/78KU-2feb.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style=”color:#16a085;”>&nbsp; </span></strong></span><strong><span style=”font-size:48px;”><span style=”color:#16a085;”>78</span></span><span style=”font-size:36px;”><span style=”color:#16a085;”> ปี เกษตรศาสตร์ </span>ขอเชิญ ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง </span></strong></p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงศาสตร์การเกษตร ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของมหาวิทยาลัย และน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล ผสมผสานให้เกิดการสร้างสรรค์วิชาการ นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</span><br /> &nbsp;</p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style=”color:#16a085;”><strong>ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์</strong></span> อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เพื่อให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 300,000 คน และประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมรำลึกถึงคุโณปการของสถาบันและสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรของประเทศและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ </span><span style=”font-size:36px;”><span style=”color:#16a085;”><strong>หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระช่วงเกษตรศิลปการ</strong></span></span><span style=”font-size:28px;”><span style=”color:#16a085;”><strong> </strong></span>ตลอดจนบูรพาจารย์ทั้งหลาย ในโอกาสวันครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ </span><br /> &nbsp;</p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป <span style=”color:#16a085;”><strong>ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 24.00 น. </strong></span>ได้ที่ <a href=”https://kuform.ku.ac.th/Feb02/”><span style=”color:#c0392b;”><strong>https://kuform.ku.ac.th/Feb02/</strong></span></a> ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019&nbsp; ตามมาตรการของคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นับเป็นการวางพวงมาลาในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 78 ปี ซึ่งระบบดังกล่าว สร้างสรรค์และพัฒนาการใช้งานโดย <strong><span style=”color:#2980b9;”>สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</span> </strong>ผู้วางพวงมาลา สามารถเลือกรูปแบบพวงมาลา เลือกตำแหน่งการวางพวงมาลา ใส่ชื่อหน่วยงาน ชื่อบุคคล&nbsp; โดยสามารถเลือกสีและขนาดตัวอักษรได้ และเมื่อวางพวงมาลาเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถกดเข้าดูและเพิ่มรายชื่อรวมถึงแนบภาพได้อีก</span></p> <p><br /> <span style=”font-size:28px;”>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style=”color:#16a085;”> </span><strong><span style=”color:#16a085;”>จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกรุ่นทุกคณะ&nbsp; รวมถึง หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 24.00 น. ได้ที่</span> <a href=”https://kuform.ku.ac.th/Feb02/”><span style=”color:#c0392b;”>https://kuform.ku.ac.th/Feb02/</span></a></strong></span></p> [_dtmins] => 1611719342 [_dtmupd] => 1611809793 [_order] => 48 [_status] => Disable [_count] => 1452 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 0 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => 78-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87 [_is_comment] => N [_share] => 11 [_view] => 887 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 647 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => ประกาศ/มาตรการ มก. (โควิดระลอกใหม่) [_desc] => รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [_thumb_url] => web-upload/202102/m_news/389/thumbnail_ee571472d3e2d7718ab76af345de7dc9.png [_html] => [_dtmins] => 1609579829 [_dtmupd] => 1612144508 [_order] => 67 [_status] => Enable [_count] => 0 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 0 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 [_is_comment] => N [_share] => 0 [_view] => 0 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 526 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [_desc] => 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 [_thumb_url] => web-upload/202011/m_news/389/thumbnail_91f029096f5e11177fb66644c7033c19.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%8C%202%20banner_%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%93.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> <p style=”margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>WILD RACE FOR 19 RESERVED ANIMALS Series 2 : Marine<br /> เดิน วิ่ง ปั่น เมื่อไหร่ ที่ไหน ก็ได้เพื่อสัตว์ทะเลสงวนใกล้สูญพันธุ์ ทั้ง 5 ชนิดพะยูน วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ และวาฬบรูด้า </span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span lang=”TH”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>จัดโดย สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)</span></span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”>&nbsp;</p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span lang=”TH”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การร่วมกิจกรรมนี้ คุณไม่เพียงจะได้สุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่คุณยังได้เรียนรู้คุณค่าของสัตว์ป่าสงวนของไทย และรายได้ร้อยละ </span></span></span><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>10 จากค่าสมัคร มอบสมาคมอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาวิจัยและการผลิตสื่อเกี่ยวกับสัตว์ป่า ให้แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความสำคัญและเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย</span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”>&nbsp;</p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span lang=”TH”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หากคุณพร้อม..ร่วมเป็นคนใส่ใจและห่วงใยสัตว์ป่า... สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ </span></span></span><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>5 ครั้ง (Series) </span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Series <a href=”https://www.facebook.com/hashtag/1extinct?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZXxfAC7UiBfzRfDcztA_VhEpyRnzECslD7sYjA-bQZ5E40z0hTOX84yHT6VVb4shCyNEGstBvNmHGycuUCr0FSyHvUcSV78aQ2BXnlCgAz_waChgBE0_-J_A3WW-fLAbRPkYUZi5ii788Jjws9EDPz4utUXy7PHyrh_e9yQ8YoAqg&amp;__tn__=*NK-R”><span style=”border:none windowtext 1.0pt; color:blue; padding:0in”>#1Extinct</span></a> : สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์จากประเทศไทยแล้ว 4 ชนิด คือ สมัน แรดชวา กระซู่ กูปรี </span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Series <a href=”https://www.facebook.com/hashtag/2marine?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZXxfAC7UiBfzRfDcztA_VhEpyRnzECslD7sYjA-bQZ5E40z0hTOX84yHT6VVb4shCyNEGstBvNmHGycuUCr0FSyHvUcSV78aQ2BXnlCgAz_waChgBE0_-J_A3WW-fLAbRPkYUZi5ii788Jjws9EDPz4utUXy7PHyrh_e9yQ8YoAqg&amp;__tn__=*NK-R”><span style=”border:none windowtext 1.0pt; color:blue; padding:0in”>#2Marine</span></a> : สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ 5 ชนิด คือ พะยูน วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ วาฬบรูด้า </span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Series <a href=”https://www.facebook.com/hashtag/3endangered?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZXxfAC7UiBfzRfDcztA_VhEpyRnzECslD7sYjA-bQZ5E40z0hTOX84yHT6VVb4shCyNEGstBvNmHGycuUCr0FSyHvUcSV78aQ2BXnlCgAz_waChgBE0_-J_A3WW-fLAbRPkYUZi5ii788Jjws9EDPz4utUXy7PHyrh_e9yQ8YoAqg&amp;__tn__=*NK-R”><span style=”border:none windowtext 1.0pt; color:blue; padding:0in”>#3Endangered</span></a> : สัตว์กีบใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด คือ ควายป่า เก้งหม้อ ละองละมั่ง สมเสร็จ </span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Series <a href=”https://www.facebook.com/hashtag/4observed?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZXxfAC7UiBfzRfDcztA_VhEpyRnzECslD7sYjA-bQZ5E40z0hTOX84yHT6VVb4shCyNEGstBvNmHGycuUCr0FSyHvUcSV78aQ2BXnlCgAz_waChgBE0_-J_A3WW-fLAbRPkYUZi5ii788Jjws9EDPz4utUXy7PHyrh_e9yQ8YoAqg&amp;__tn__=*NK-R”><span style=”border:none windowtext 1.0pt; color:blue; padding:0in”>#4Observed</span></a> : สัตว์ป่าสงวนที่พบเห็นได้ 3 ชนิด คือ กวางผา เลียงผา แมวลายหินอ่อน </span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Series <a href=”https://www.facebook.com/hashtag/5winged?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZXxfAC7UiBfzRfDcztA_VhEpyRnzECslD7sYjA-bQZ5E40z0hTOX84yHT6VVb4shCyNEGstBvNmHGycuUCr0FSyHvUcSV78aQ2BXnlCgAz_waChgBE0_-J_A3WW-fLAbRPkYUZi5ii788Jjws9EDPz4utUXy7PHyrh_e9yQ8YoAqg&amp;__tn__=*NK-R”><span style=”border:none windowtext 1.0pt; color:blue; padding:0in”>#5Winged</span></a> : สัตว์ปีกใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน </span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”>&nbsp;</p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span lang=”TH”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>เปิดรับสมัครและส่งผล</span></span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span lang=”TH”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>วันที่ </span></span></span><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>1 พฤศจิกายน 2563 &ndash; 31 ธันวาคม 2563 เวลา 22.00 น.</span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”>&nbsp;</p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span lang=”TH”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</span></span></span> </span></span></span><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”><a href=”https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inspirerunner.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_X4B590dzV2i-ZoMDtHaOLSJn0iyv30BRPkL1kZB8KK25he06Ij5-NH4&amp;h=AT26cVJWIlrQywKYoURhqculODelpQ_NNA7hl-UQsmxv5kZN395YwQQdUtjFr99O7BTVxXkGI3j7fBsNNRadejwykW0wamAu535YIdpwi4WA9PjyNT3u0ffqohbcq8Q-zBQ2pmJ25YysvodklsuM&amp;__tn__=-UK-R&amp;c%5b0%5d=AT3F6NkyQ9kds7Ai8JzRAq3ffqCvfl9dd4ExK2hrl2uPDvrlzV5QIlbIBkMTmE0hzsoSA6rsUDBcM_gACs_CCdHeUZJBuyGyVce0sbVdZd3bRc90ju-sH6JLm5zdagyDKjLvtzXaA3I0z8CMiEcacAGa0Sxnv1j56rcWiUfzG-DazP_H2_ZFrMYuxXSQ” target=”_blank”><span style=”border:none windowtext 1.0pt; color:blue; padding:0in”>www.inspirerunner.com</span></a></span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span lang=”TH”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>สอบถามรายละเอียดได้ที่</span></span></span> <span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>Email : inspirerunner@gmail.com&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span></span></span><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>FB : Inspire Runner</span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Line id : @inspirerunner</span></span></span></span></span></p> <p style=”margin-bottom:.0001pt”><span style=”font-size:24px;”><span style=”background:white”><span style=”line-height:normal”><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tel : </span></span><span arial=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>‪</span></span><span cordia=”” new=”” style=”font-family:”><span style=”color:#050505”>0989456568</span></span></span></span></span></p> [_dtmins] => 1604458294 [_dtmupd] => 1605594416 [_order] => 108 [_status] => Enable [_count] => 1106 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 1609347600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C [_is_comment] => N [_share] => 2 [_view] => 548 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 474 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => โค้ดดิ้งเพื่ออนาคต [_desc] => เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน [_thumb_url] => web-upload/202009/m_news/389/thumbnail_6f61b52e26c07b46df7809a800e5b53d.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><a href=”http://www.ku.ac.th/coding/” target=”_blank”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/cropped-00-scaled-2.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></a><br /> <a href=”https://www.ku.ac.th/coding/”><span style=”color:#16a085;”><strong><span style=”font-size: 22px;”>รายละเอียด</span></strong></span></a></p> <h3><span style=”color:#16a085;”><span style=”font-size:36px;”><strong data-rich-text-format-boundary=”true”>&rdquo; โค้ดดิ้ง.. เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน&rdquo;</strong></span></span></h3> <p><span style=”font-size:22px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; ปัจจุบันการเรียนรู้เรื่องการโค้ดดิ้งไม่ได้จำกัดเฉพาะในโรงเรียน การโค้ดดิ้งสามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย มีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างสนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน สำนักบริการคอมพิวเตอร์จึงจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการโค้ดดิ้ง เพื่อชีวิตและอนาคต ให้กับบุคคลหลากหลายวัยเพื่อให้ได้เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการวางพื้นฐานทางโค้ดดิ้งทำให้เกิดความเข้าใจ เรื่องระบบการควบคุมและสั่งงานเครื่องจักร เครื่องมือ โดยเฉพาะเป็นพื้นฐานของ IoT อุปกรณ์ที่สมาร์ท ที่มีส่วนในชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ร่วม ใช้งาน การโปรแกรมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในบ้านได้ และเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตในอนาคต</span></p> [_dtmins] => 1599534037 [_dtmupd] => 1599790913 [_order] => 131 [_status] => Disable [_count] => 1000 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 1601658000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95 [_is_comment] => N [category] => [_share] => 0 [_view] => 400 [_like] => 0 ) ) [_share] => 0 [_view] => 33 [_like] => 0 )

“เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน
ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา
สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา
๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร”

 

         ๒๒ เมษายน ๒๕๑๔ นับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนที่มุ่งอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็น “คนดี มีความรู้” สมกับคำกล่าวของศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ ผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกของโรงเรียน

         ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ วาระครบ ๕๐ ปี ของโรงเรียน เป็นวันเวลาของความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่นพัฒนา กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมนำพานักเรียนสาธิตเกษตรทุกคนสู่ความสำเร็จเต็มตามศักยภาพแห่งตน และพร้อมสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมไทยตลอดไป

         ในวาระแห่ง ๕ ทศวรรษนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้จัดเตรียม กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดตราสัญลักษณ์ “๕๐ ปี สาธิตเกษตร” และนิทรรศการ “๕๐ ปี สาธิตเกษตร เขตแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต” อย่างงดงาม สมนามสาธิตเกษตร แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน จึงทำให้การจัดกิจกรรมพิธีและนิทรรศการดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และแน่นอนว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น พวกเราคงจะได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของวาระ ๕๐ ปี สาธิตเกษตร อย่างแน่นอน

Embed :
ประกาศเมื่อ: 22 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/มาตรการ มก. (โควิดระลอกใหม่)

รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

2 มกราคม 2564
0
0
เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563

4 พฤศจิกายน 2563
1106
2
โค้ดดิ้งเพื่ออนาคต

เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน

8 กันยายน 2563
1000
0