เนื่องในวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 38 ปี

ประกาศเมื่อ: 9 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

บางเขน
23 มกราคม 2566
1994
2
ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

บางเขน
17 มกราคม 2566
1474
3
๋วันสร้าง...งาน ดงตาล...สานฝัน Job Fair 2023 ครั้งที่ 19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30-31 มกราคม 2566

บางเขน
13 มกราคม 2566
427
1
ระบบประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย 2565 ครั้งที่ 1

เปิดให้เข้าประเมินตั้งแต่วันที่ 9 - 13 ม.ค. 2566

บางเขน
10 มกราคม 2566
224
0