เชิญชวนทุกท่าน ทำกิจกรรม โครงการ ”ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” ด้วยการทิ้งขยะทุกประเภทให้ถูกที่

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          ขอเชิญชวนนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้สนใจ ทำกิจกรรมร่วมกันในโครงการ "ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ" ด้วยการทิ้งขยะใกล้ตัว ขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) ให้ถูกที่ เพื่อทำให้ขยะเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

          กล่องจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 13 กันยายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ให้การต้อนรับผู้แทน University of Southampton, United Kingdom

26 กันยายน 2566

บางเขน
26 กันยายน 2566
195
0
มก. ให้การต้อนรับผู้บริหาร Kochi University, Japan

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

บางเขน
21 กันยายน 2566
93
0
ขอเชิญชวนยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ณ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

บางเขน
20 กันยายน 2566
82
0