อาจารย์ และนิสิต มก. สามารถดาวน์โหลดและใช้ไงาน MATLAB ลิขสิทธิ์แท้ ฟรี

ประกาศเมื่อ: 27 ตุลาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการ การพัฒนาเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ

ทฤษฎีใหม่ สู่ยุคเกษตรกรรมใหม่ 4.0

บางเขน
8 ตุลาคม 2564
207
0
ชาวเกษตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

บางเขน
7 ตุลาคม 2564
913
1
ขอให้บุคลากร มก. เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานนนทรี (account@ku.ac.th)

ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
5 ตุลาคม 2564
1948
5
ประกาศ มก. เรื่อง เลื่อนการพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2563

บางเขน
29 กันยายน 2564
1766
15