อธิการบดีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย

อธิการบดีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ประกอบการจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายธัน บาฮาดูร์ โอลี (H.E. Mr. Dhan Bahadur Oli) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย และนายคาร์ก้า รัจ พานเดย์ (Mr. Khaga Raj Pandeya) เลขานุการเอก ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำคณะผู้ประกอบการจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้าคารวะอธิการบดี ร่วมถึงหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ในการนี้ นายธัน บาฮาดูร์ โอลี เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณอธิการบดีและคณะผู้บริหารที่ให้การตอบรับการเยือน เป็นการเดินทางเยือนครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะผู้ประกอบการด้าน Herbal Products and essential oils จากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้าหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือร่วมกัน กล่าวคือ เนปาลมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว อาทิ ถั่วแมคคาเดเมีย และกาแฟ เป็นต้น แต่ยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ยินดีสนับสนุนและร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการฯ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีหน่วยงานที่สามารถจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการฯ ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้

อัลบั้มภาพ :
napal7.jpg
napal6.jpg
napal5.jpg
napal4.jpg
napal3.jpg
napal2.jpg
ประกาศเมื่อ: 5 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Landmark of Kasetsart

พิธีมอบรางวัล โดย อธิการบดี มก. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
1205
0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2567

บางเขน
19 มิถุนายน 2567
3732
0
การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
177
0
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
0
0