ร่วมเฉลิมฉลองแห่งการสถาปนา มก. เชิญชวนใส่กรอบรูปโปรไฟล์ 80 ปี มก.

          ร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษ 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เชิญชวน KU ทุกรุ่น, คนไทยทุกคน ใส่กรอบรูปโปรไฟล์ ที่  https://www.twibbonize.com/80thkuframe แล้ว download มาเปลี่ยนรูปใน Social Media ทุกช่องทาง

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Embed :
no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">
ประกาศเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

เสนอผลงานผ่านต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บางเขน
15 มีนาคม 2566
452
2
อธิการบดี บุคลากร และนิสิต มก. แสดงพลังวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
14 มีนาคม 2566
2461
0
ระบบประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย 2565 ครั้งที่ 2

เปิดให้เข้าประเมินตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มี.ค. 2566

บางเขน
13 มีนาคม 2566
274
17
ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร มก. แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
10 มีนาคม 2566
648
2