ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

https://vpn.ku.ac.th
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ประกาศเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
209
0
The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

(LDP-HEIs in SEA), 7-9 พฤษภาคม 2567

บางเขน
13 พฤษภาคม 2567
134
0
รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อรับเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
30 เมษายน 2567
289
0