ประกาศ/มาตรการ มก. (โควิดระลอกใหม่)

Array ( [_id] => 324 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => ประกาศ/มาตรการ มก. (โควิดระลอกใหม่) [_desc] => แก้อันนี้ [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_cf409f9b4da7f658b6623e5e99bfd4de.png [_html] =>

 

ประกาศคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางเขน

ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควิดระลอกใหม่)

 

ราชกิจจานุเบกษา


 


ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 1-19)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ หลังประกาศผ่อนปรนของรัฐบาล ฉบับที่ 19 [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 18 [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 17 [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 ระดับปริญญาตรี [ คลิกที่นี่  ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 วันที่ 1 เมษายน 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]    [ ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 26 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 24 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 วันที่ 22 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 วันที่ 21 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10 วันที่ 20 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9  วันที่ 17 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8  วันที่ 17 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 15 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]     [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ในช่วงระหว่างดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 5 วันที่ 3 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]
 • แนวปฏิบัติของนิสิตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]     [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • แนวปฏิบัติของบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 5 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]    [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการในการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ฉบับที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำแนะนำและการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปและกลับจากพื้นที่การระบาด ฉบับที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ บับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ฉบับที่ 1 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]

 

 

ประกาศ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)  ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ++ คลิก ++ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)  ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญา ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronaviurs (2019-nCoV) ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 ++ คลิก ++

 

 

กิจกรรม

 

ความรู้
 
การประชุมของคณะกรรมการฯ

 

 

 

 
 
 
 
[_dtmins] => 1591364333 [_dtmupd] => 1618921438 [_order] => 43 [_status] => Disable [_count] => 30320 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1590944400 [_dtmsto] => 1640883600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => ประกาศ-มาตรการ-มก-โควิดระลอกใหม่ [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 793 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => การยกเว้นค่าปรับหนังสือ [_desc] => ยกเว้นค่าปรับให้นับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_b0c654a9b759401de38e7a93ead965fc.png [_html] => <p><span style=”font-size:24px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; เนื่องด้วยสำนักหอสมุดปิดบริการ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับนิสิต จึงมีประกาศยกเว้นค่าปรับสำหรับหนังสือ สื่อโสตฯ เฉพาะหนังสือที่ให้บริการในสำนักหอสมุด มก. เท่านั้น (ไม่รวมห้องสมุดคณะ) โดยจะยกเว้นค่าปรับให้นับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่&nbsp;31&nbsp;พฤษภาคม&nbsp;2564&nbsp;เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับนิสิต และให้นิสิตลดการออกนอกพื้นที่ตามมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19</span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูล&nbsp;E-Book, E-Journal, KU E-Thesis&nbsp;ผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด&nbsp;<a href=”https://secure-web.cisco.com/1-C0Npg0K6DOPMBUl3dMwwtpS2GqbtpsQz-a4iJXFdzAHP6lZKm_RPxyoVsOPlcVXSw0emmmVBKiSHTWM-RP5ijLLFBt7i0aYFjnf_vZ8iecyVels_xPYn4UZOokgDanfMNVKGEkgXB2Fskt6CvYRKMUrHPHdhU6yAO0ockva-Go2KUCJx297XDjejOsxKmb5cZE9lZ7qFMfOpnrzPBIMdXUq_MFE69TotT3sqGXEs-gTTo-JD2i0rEYi61FKCmaPpXhh3eURHMEfOjWA7_-BwbvkZPD3K5rZEnhtsFVNVP_AP79g0-YRpR1uzAW-0jzt_KjSspC8HKdqQAxuDLOxgQ/https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lib.ku.ac.th%252F%253Ffbclid%253DIwAR36fN5aLimlclhKzO_9S8qZT07amiD-w2tk0yzGTYSdvZtqjws7kE_4CR4%26h%3DAT2NI4IapOv1FlpBqZyqbu1z1kP4czlXI70zyisMCwchYrOqD3Z2ROX3PAxKW7u91Tg21h71Wc7YnTb3jXmrCFyYTCIPRrp4YDKUUapB-QYFW9NXfFXgOU56Do_pekFsgnsAT97r6H3rgb3VZkRT%26__tn__%3D-UK-R%26c%255b0%255d%3DAT1H8pvKB-SfmfIkPdTm8dWh61OLHg42aqAuCbmFAM9qPtACTHLenVZCxFAVB4jpZl8X6sL_Sb3SwkL8wS5bvL0szXLug7s4rEQVtjrrHX_IqWoQ4kT6Vkd6MxntVcTxUBEAo13ITLN2s9l6rsXAuEyWFW00ybjxV5FmmD9v83V_KhZZrgG1RfAfLgNqlCabZIhcq2L2” rel=”noreferrer” target=”_blank”>www.lib.ku.ac.th</a></span></p> <p><span style=”font-size: 24px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style=”font-size: 24px;”>บริการช่วยสืบค้น&nbsp;Full-Text,&nbsp;ให้คำปรึกษาด้านการใช้โปรแกรม&nbsp;EndNote,&nbsp;การเขียนบรรณานุกรม,&nbsp;ตรวจสอบวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และบริการสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักหอสมุด</span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>Ask a Librarian chat :&nbsp;<a href=”https://secure-web.cisco.com/1zrM8VczRo5KUeCRZ74f1hej9NJ4EEOc1o3ZBzaI0mIHZkmRbsczmjMqnHSEkdD4vosgjgEHG8izTMTdCluJBAk-8Y-6puNUmZhvf5Bvu84WMxjl-oOOhrGvGjSgQ8F7L3Jc_MjeCC6ptnQDbt6a8vXkur-969NuHuWFelgxrQtskzHw8FSxsU1mxJ7bx_pSoynqpg7qksh8SgHWL6Xnh5sZxdYMEqzQKia-WNfPJuftprAZrtVUEpi4l6yhAPyvQ7hlReNWvCh3izwSBLd4dNOy_GkgQL53LkkYMnncg-voffrwKTqoAJjUim_xJ7iiF6bRqd3VE0lKS0CZPDhidGQ/https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lib.ku.ac.th%252F2019%252F%253Ffbclid%253DIwAR20fs4MWiPVZe2D_VROSCB72FfB8VgEsmuGZoyIpJ2HyHX_I7bk_7NhfD4%26h%3DAT16fP2aeV92uEOBVcCGP3g-SlnmONBt0w2WEjVQG5kwtZtyKBd0fNimyCPsdkAE8va-wK_yz1SpdNQ5ODSt9ZZbgB-2z3Qv2xumcO44zae68hISHNqdOqzmlGk0PRcAnvab8yteBAFwpyBkLirl%26__tn__%3D-UK-R%26c%255b0%255d%3DAT1H8pvKB-SfmfIkPdTm8dWh61OLHg42aqAuCbmFAM9qPtACTHLenVZCxFAVB4jpZl8X6sL_Sb3SwkL8wS5bvL0szXLug7s4rEQVtjrrHX_IqWoQ4kT6Vkd6MxntVcTxUBEAo13ITLN2s9l6rsXAuEyWFW00ybjxV5FmmD9v83V_KhZZrgG1RfAfLgNqlCabZIhcq2L2” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://www.lib.ku.ac.th/2019/</a></span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>LINE add friend :&nbsp;<a href=”https://secure-web.cisco.com/1SwUKR81T-JqI0ozzb5vGXW3kfZWUPPCEJ5y08FkmSFFxmihZDkSgld4bugVOo--nK9Rek9oOGc9Hk_ciUoY8GxEL7B70VBzkiKQl8ItPovTvFTYPsZKdRI570tl27qsq_HhoGbWN_NCbLwnKRfnPRpNwJEwH4fM1J2gIx9CVkRufHYdbjxJ3RFbECMGX0Gz9wtg0gS96UppThbj2GpLpDAJiJdeHWJtcJDr3BXh-ujLsB_R3GCJDeVs6eppuo--EwlVKDkMrM5yUBiIFvFWqbS807OjdyIAQVD0EV02CotZddvmf7pOogD8yhRrJ53Jy_kFcGkYW8jZuTzv4dHrRlg/https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F2QWKl6u%253Ffbclid%253DIwAR10EzODLugqtjImhf-jcbFCs_PqWg_8H7pEAkOY9MqShhp-Et9kdVf-zeY%26h%3DAT2TpHMASQ2mzT8jhZuH-_I6I3vvSnguVK6uCz6M3Rbn0KVoAYgwJG0rG52QPaAAo8TY2DX8zIFweToZ2qpejK4PPzU6v_-0UK06fBP_XcURcSyPM6yM5B_JI9KilqXXtGfj0qC7E7cJzQN_mzrS%26__tn__%3D-UK-R%26c%255b0%255d%3DAT1H8pvKB-SfmfIkPdTm8dWh61OLHg42aqAuCbmFAM9qPtACTHLenVZCxFAVB4jpZl8X6sL_Sb3SwkL8wS5bvL0szXLug7s4rEQVtjrrHX_IqWoQ4kT6Vkd6MxntVcTxUBEAo13ITLN2s9l6rsXAuEyWFW00ybjxV5FmmD9v83V_KhZZrgG1RfAfLgNqlCabZIhcq2L2” rel=”noreferrer” target=”_blank”>http://bit.ly/2QWKl6u</a></span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>Inbox Page Facebook :&nbsp;<a href=”https://secure-web.cisco.com/1xWOsVxHoMUH2hUY9Mqj8zOg3NxHsKhmSinXbO7smzQGShQVu5fQ6jx8JeUvyS0NGNcvLJBlH3jg9ws07_e7b168VJy81gULRtPamwya1quAVTb56Lm5nMQtHW7bkAZ5xUG99zRZ-a4S1syuVtrypqcjXMr82rsY0mHgHNtzqx6V8_wQjoYm4qmxqz6euzSc1rxbAjrNUnjKFMwmWMQX2TEn8jblOG2o2dcTL8Z5I8uB6EcYMS68Ieor3Qkgpougl_iJfeqV6K3WC91a_xIaWjCFnl8nm7uI83dati29tGiA0xCHQ6NFS5g5MmjmAXh4s0PDd8S8xkKmKgK5uokytnA/https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fm.me%252Fkulibpr%253Ffbclid%253DIwAR2CRfakkZJaBclvdLPWD40ygxJdZ8XIFf-EyX2P_11MX9XCSyRFM6qwO8I%26h%3DAT0ufiKGgx4ALo2SiGGWTWbK8fCtkZSjsvNbc8S_6bEgm-j2_WoADTv0nnX3AeQa7s2n51wJ4G7k886qZLytuAyDghYVCxeqcqCEUu-nSvIY20SwEdsEgYl6z7PZLXAMD9WhjhQPI_JCqRPZnw6j%26__tn__%3D-UK-R%26c%255b0%255d%3DAT1H8pvKB-SfmfIkPdTm8dWh61OLHg42aqAuCbmFAM9qPtACTHLenVZCxFAVB4jpZl8X6sL_Sb3SwkL8wS5bvL0szXLug7s4rEQVtjrrHX_IqWoQ4kT6Vkd6MxntVcTxUBEAo13ITLN2s9l6rsXAuEyWFW00ybjxV5FmmD9v83V_KhZZrgG1RfAfLgNqlCabZIhcq2L2” rel=”noreferrer” target=”_blank”>http://m.me/kulibpr</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/20120415-except.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1618910532 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable [_count] => 85 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618851600 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 3 [_view] => 36 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 792 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => สำนักหอสมุดเปิดให้บริการยืมหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ [_desc] => (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_b35a34e64f9bbc1f1507e6971cf853b6.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:24px;”>สำนักหอสมุดเปิดให้บริการยืมหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)<br /> เริ่มให้บริการส่งหนังสือตั้งแต่วันที่&nbsp;20&nbsp;เมษายน&nbsp;2564&nbsp;เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง</span></p> <p><span style=”font-size:24px;”><b>วิธีการขอยืมหนังสือ</b></span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>1.&nbsp;ไปที่หน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด&nbsp;<a href=”https://secure-web.cisco.com/1m4MYy85D_lqY92dIc8hN7R565bXYsSHFTT5_-gwqI8okhIqMYdEHt5Ldrfbzxbz3Bs0871NHnvyFVr75RF4vinStFTrqkF9gvjQRrgY7OEnmms723a8NayS0foqoIARIfJQJZ3DN3rcoH7HXKr3icV3721Bl2-TvSJq82HItj6IMcnRtLmCTvF4BtBdb1Lf-kYmwiFwx2NMvRJOO2z7tOUSjYgqItMWS4O1r9uJvmvQmTxWdqkWzjWhOj9sWfVwd35ylTqnZsgzj_ROpL1CP_hcmbqcOXJa1dmNt2fV0Jz4WyLsr-8FNVrKa0eddgAHD8fGIzym23ZtfA4kocOSYzw/https%3A%2F%2Fwww.lib.ku.ac.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2e_Ak0XRYQKziJxno_NpMUIi3U_e5CQn3aEEPZwU6q3LfcWghQO3bSWew” rel=”noreferrer” target=”_blank”>www.lib.ku.ac.th</a></span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>2.&nbsp;คลิกปุ่ม &quot;Ask a Librarian Chat&quot;</span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>3.&nbsp;แจ้งรายละเอียดของหนังสือหรือบทความที่ต้องการ *เฉพาะหนังสือวิชาการเท่านั้น*</span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- จัดส่งหนังสือทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)</span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- ปิดรับคำขอแต่ละรอบทุกเที่ยงวัน (12.00&nbsp;น.)</span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- ยืมได้จำนวนครั้งล่ะ&nbsp;5&nbsp;เล่ม ต่อรอบการส่ง</span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง</span></p> <p><span style=”font-size:24px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- บริการสำหรับนิสิต (ปัจจุบัน) และบุคลากร มก. ทุกวิทยาเขต เท่านั้น</span></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/175410105_3964514600251407_8273776992122457236_n.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1618910169 [_dtmupd] => 1618910241 [_order] => 2 [_status] => Disable [_count] => 56 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618851600 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 2 [_view] => 19 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 786 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => มูลนิธิ มก. ร่วมกับ มก. เชิญร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค [_desc] => เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อ Covid 19 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_0927493fb69c2a72519a5052edb95b9a.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%20KU%20%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%2019%20(3).png” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1618798392 [_dtmupd] => 1618800657 [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 126 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618765200 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 2 [_view] => 67 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 783 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => มาตรการช่วยเหลือบุคลากร มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19 [_desc] => ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_0d1499655bb2d1b11905a9d110bcd3e5.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/COVID-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1618543009 [_dtmupd] => [_order] => 6 [_status] => Enable [_count] => 505 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618506000 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94-COVID-19 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 5 [_view] => 277 [_like] => 0 ) ) [_share] => 4 [_view] => 20195 [_like] => 0 )

 

  ประกาศคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางเขน

  • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-20 เมษายน 2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564  [ คลิก Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-19 เมษายน 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564  [ คลิก Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-18 เมษายน 2564 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564  [ คลิก Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-17 เมษายน 2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564  [ คลิก 
  • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564  [ คลิก 
  • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 10 ราย ลงวันที่ 15 เมษายน 2564  [ คลิก 
  • เรื่อง Timeline ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 14 ราย ลงวันที่ 14 เมษายน 2564    [ คลิก ]  
  • เรื่อง Timeline ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 8 ราย ลงวันที่ 13 เมษายน 2564    [ คลิก ]  
  • เรื่อง Timeline ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 6 ราย ลงวันที่ 12 เมษายน 2564    [ คลิก ]  
  • เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของ มก. บางเขน  ลงวันที่ 8 เมษายน 2564    [ คลิก ]  
    

  ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควิดระลอกใหม่)

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564   
   • ฉบับภาษาไทย   [ คลิก ]   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • ฉบับภาษาอังกฤษ  [ คลิก ]  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564    [ คลิก ]  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564    
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564    [ คลิก ] 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564    [ คลิก ]  
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564    [ คลิก ] 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    [ คลิก ]   
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดและการประเมินผลการศึกษาแบบผสมผสาน สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564  
   • ฉบับภาษาไทย   [ คลิก ] 
   • ฉบับภาษาอังกฤษ  [ คลิก 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ฉบับที่ 23  ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 
   • ฉบับภาษาไทย   [ คลิก ]   
   • ฉบับภาษาอังกฤษ  [ คลิก ]   
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19   ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 [ คลิก ]  
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 [ คลิก ]  
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 20  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 [ คลิก ]  

   

  ราชกิจจานุเบกษา

  • คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ฯ  [ คลิก
  • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)   [ คลิก

   


  ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 1-19)

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ หลังประกาศผ่อนปรนของรัฐบาล ฉบับที่ 19 [ ฉบับภาษาไทย ]  
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 18 [ ฉบับภาษาไทย ]  
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 17 [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 ระดับปริญญาตรี [ คลิกที่นี่  ]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 วันที่ 1 เมษายน 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]    [ ฉบับภาษาอังกฤษ
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 26 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  
  • มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 24 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 วันที่ 22 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 วันที่ 21 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ] 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10 วันที่ 20 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9  วันที่ 17 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8  วันที่ 17 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 15 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ] 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]     [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
  • ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ในช่วงระหว่างดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 5 วันที่ 3 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]
  • แนวปฏิบัติของนิสิตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]     [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
  • แนวปฏิบัติของบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 5 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]    [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการในการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ฉบับที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำแนะนำและการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปและกลับจากพื้นที่การระบาด ฉบับที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ บับภาษาอังกฤษ ]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ฉบับที่ 1 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]

   

   

  ประกาศ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)  ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ++ คลิก ++ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)  ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ++ คลิก ++
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ++ คลิก ++
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ++ คลิก ++
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ++ คลิก ++
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ++ คลิก ++
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญา ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ++ คลิก ++
  • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronaviurs (2019-nCoV) ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 ++ คลิก ++

   

   

  กิจกรรม

   

  ความรู้
   
  การประชุมของคณะกรรมการฯ

   

   

   

   
   
   
   
  ประกาศเมื่อ: 5 มิถุนายน 2563

  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  การยกเว้นค่าปรับหนังสือ

  ยกเว้นค่าปรับให้นับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  บางเขน
  20 เมษายน 2564
  85
  3
  สำนักหอสมุดเปิดให้บริการยืมหนังสือและส่งทางไปรษณีย์

  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

  บางเขน
  20 เมษายน 2564
  56
  2
  มูลนิธิ มก. ร่วมกับ มก. เชิญร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค

  เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อ Covid 19

  บางเขน
  19 เมษายน 2564
  126
  2
  มาตรการช่วยเหลือบุคลากร มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19

  ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่

  บางเขน
  16 เมษายน 2564
  505
  5