ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากร มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ประกาศเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ให้การต้อนรับผู้บริหาร Kochi University, Japan

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

บางเขน
21 กันยายน 2566
54
0
ขอเชิญชวนยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ณ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

บางเขน
20 กันยายน 2566
73
0
KU RUN 3 เดิน วิ่งการกุศล 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครพร้อมกัน 4 สนาม วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

บางเขน
19 กันยายน 2566
577
0