งานนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 12

         ขอเชิญ น้องๆ นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งนิสิต/นักศึกษา อาจารย์จากทุกสถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 12 Sustainovation-AI, Green, Innovation 2024 ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณอาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เข้าร่วมงานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน) โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับผลงานวิจัย นวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความรู้พร้อมการสาธิตวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การอบรมและการแข่งขันต่าง ๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเกมต่าง ๆ พร้อมของรางวัลมากมาย รวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและดนตรีจากนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกด้วย

          *** ข้อมูลผลงานงานวิจัย นวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดแสดงภายในงาน สามารถดูได้ที่ https://kasets.art/Uy7HSK

          *** สำหรับโรงเรียนที่ต้องการหนังสือขอเชิญเข้าร่วมงานสามารถดูได้ที่ https://kasets.art/xTQ4FN
 

          *** ทั้งนี้เนื่องจากวันจัดงานนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 12 ในวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตรงกับวันจัดงานเกษตรแฟร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะจึงขอแนะนำให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรมฯ เดินทางมาเข้าร่วมงานโดยใช้รถสาธารณะ (ไม่แนะนำให้เดินทางมาเข้าร่วมงานของคณะโดยรถส่วนตัว เนื่องจากจะเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาสถานที่จัดงานและไม่มีที่จอดรถ)

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

<<  รายละเอียดเพิ่มเติม  >>

ประกาศเมื่อ: 17 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 1 ส.ค. 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
169
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
196
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
180
0