ขอความร่วมมือดาวน์โหลด App ”CRACare”

โปรดทราบ !!!
Application "พบหมอ" เปลี่ยนเป็น "CRACare" แล้ว
ขอความกรุณา ลบออก และกดดาวน์โหลดใหม่ ก่อนการมารับวัคซีน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
วิธีการดาวน์โหลด/ติดตั้ง App CRACare


Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Embed :
ประกาศเมื่อ: 6 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของ มก.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 36

บางเขน
17 มกราคม 2565
414
0
สาธิตเกษตรเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกนักเรียน ป.1 ปี 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17-28 ม.ค. 2565

บางเขน
17 มกราคม 2565
247
0
ประกาศ มก. เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากร มก.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 35

บางเขน
14 มกราคม 2565
422
6