การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเปิดเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็น https ไม่ได้

 

          ตามที่บราวเซอร์ Chrome ได้ปรับปรุงความปลอดภัย โดยเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้โดเมนหลักที่มีการเข้ารหัส (เว็บไซต์ที่เป็น https) เนื้อหาที่มีการอ้างถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องเข้าถึงด้วยวิธีการเข้ารหัสด้วยเท่านั้น จึงจะเปิดผ่านบราวเซอร์ Chrome ได้ เช่น โดเมนหลักเป็น https://xxx.ku.ac.th โดเมนย่อย เช่น http://xxx.{ชื่อหน่วยงาน}.ku.ac.th หรือ http://xxx.aaa.co.th จะต้องเข้ารหัสด้วย (เว็บไซต์ต้องเป็น https เท่านั้น) มิฉะนั้นจะเข้าใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้บราวเซอร์ค่ายอื่น ๆ เช่น Firefox หรือ Edge ในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงความปลอดภัยเหมือนบราวเซอร์ Chrome

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งาน
         ใช้ Browser อื่น แทนชั่วคราว เช่น Firefox

การแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ดูแลระบบ
         1.  ผู้ดูแลระบบที่ยังไม่ได้เข้ารหัสเว็บไซต์ (http) ต้องทำการเข้ารหัสเว็บไซต์ (https) โดยต้องจัดหาใบรับรองความปลอดภัย และปรับปรุงรุ่นของระบบปฏิบัติการให้เป็นรุ่นล่าสุด หรือ รองรับการเข้ารหัสแบบ TLS 1.2
             1.1  สำหรับเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ xxx.ku.ac.th (ไม่รองรับ www.xxx.ku.ac.th) และเป็นระบบที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์พัฒนา
                 - สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะเปิดบริการเข้ารหัสเว็บไซต์ (HTTPS) และจัดหาใบรับรองความปลอดภัยให้ หากเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าจะต้อง Upgrade เป็น TLS ส่งผลให้ระบบจะใช้งานไม่ได้ระหว่างการ Upgrade
             1.2  สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นที่ไม่สามารถ Upgrade TLS ได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะทำบันทึกแจ้งหน่วยงานเพื่อให้ติดตั้งหรือพัฒนาระบบใหม่
             1.3  สำหรับเว็บไซต์ต่างๆ ภายใต้ sub domain ของหน่วยงาน เช่น xxx.{ชื่อหน่วยงาน}.ku.ac.th ให้
                   -  หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดหาใบรับรองความปลอดภัย
                   -  การติดตั้งหากเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ใช้หมายเลขไอพีของสำนักบริการคอมพิวเตอร์) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการติดตั้งให้
          2. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบใหม่ (CPW) ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ สนับสนุนใบรับรองความปลอดภัย Let encrypt โดยผู้ดูและระบบสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์และต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยทุก 90 วันได้เอง โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย รองรับ https ทุก sub domain โดยมีเงื่อนไขการใช้งาน ดังนี้
              2.1  รองรับเฉพาะ PHP รุ่น 5.3 หรือ PHP รุ่น 7.2 เท่านั้น
                    - สำหรับเว็บไซต์หน่วยงานที่ใช้ PHP รุ่นที่กำหนดหรือสูงกว่า สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะย้ายระบบเดิมมายังระบบใหม่ให้ โดยระหว่างการย้ายมี Downtime ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูล

                    - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

 

          ต้องการสอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ที่ Helpdesk ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-562-0951-6 ต่อ 622541-3  อีเมล. helpdesk@ku.ac.th

ประกาศเมื่อ: 25 สิงหาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร

บริเวณโรงอาหารกลาง 1

บางเขน
14 กันยายน 2563
255
2
เชิญชวนบุคลากร มก. ร่วมกิจกรรม โครงการ K&U Together

ในกิจกรรม Positive thinking for your life วันที่ 24 กันยายน 2563

บางเขน
11 กันยายน 2563
206
1
เปิดรับ Pre-Order KU MASK มีสายคล้องคอ วันที่ 2-18 กันยายน 2563

ซื้อ 5 ชิ้น ขึ้นไปบริการจัดส่งฟรี ! ทั่วประเทศ

บางเขน
3 กันยายน 2563
686
2