การรับเหรียญเกียรตินิยม สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวังนั้น ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งและเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการดังกล่าว จึงได้จัดส่งเหรียญเกียรตินิยม ให้แก่คณะ วิทยาลัย วิทยาเขตและสถาบันสมทบที่บัณฑิตสังกัดเป็นผู้ดำเนินการมอบให้แก่บัณฑิตฯ สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่คณะ วิทยาลัย วิทยาเขตและสถาบันที่บัณฑิตสังกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Embed :
ประกาศเมื่อ: 27 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ***

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2565
666
7
ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดประเมิน 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

บางเขน
28 พฤศจิกายน 2565
105
1
ขอเชิญนำผลงานวิจัยนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

สมัครเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

บางเขน
25 พฤศจิกายน 2565
388
1